WIE KAN BIJ ZUNIEK WONEN?

De cliënten die in aanmerking komen voor de appartementen met 24-uurs zorg en ondersteuning binnen Zuniek, zijn 18 jaar of ouder en hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking. Naast de verstandelijke beperking hebben cliënten vaak ook gedragsproblematiek waar een psychiatrische aandoening of een psychische stoornis aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een Autisme Spectrum Stoornis, angststoornis of een bipolaire stoornis. Het is echter wel van belang dat de verstandelijke beperking voorliggend is op de andere gedragsproblematiek. Daarom wordt na de aanmelding een zorgvuldige toelatingsprocedure gestart of de cliënt passend is binnen Zuniek en op één van de locaties. Wel wordt er vanuit Zuniek gekeken of er mogelijk externe zorgverleners (psychiater, speltherapeut) ingezet moeten worden om zo vanuit een multidisciplinair perspectief, een antwoord proberen te geven op de hulpvragen van de cliënt.
De cliënten die bij Zuniek komen wonen hebben een geldige Wlz-indicatie van het CIZ. Indicaties vanaf ZZP VG04 tot en met ZZP VG07 sluiten aan bij de doelgroep van Zuniek. Heeft de cliënt een indicatiebesluit voor een zorgprofiel GGZ-wonen, dan kan dit vanaf 01-01-2021 ook geleverd worden vanuit de Wlz en behoren cliënten met zorgprofiel 2 tot en met 4 tot de doelgroep van Zuniek.

Zuniek valt onder coöperatie Hesterhuizen en levert zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN).

WIE KAN DEELNEMEN AAN DE DAGBESTEDING BIJ ZUNIEK?

De doelgroep van Zuniek dagbesteding bestaat ook uit cliënten van 18 jaar of ouder met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Ook hier is het noodzakelijk om een geldige CIZ-indicatie te hebben. Bij Zuniek hanteren wij voor de dagbesteding het vg-midden tarief van het huidige jaar.

Ben jij 18 jaar of ouder?
Een licht tot matige verstandelijke beperking
Verstandelijke beperking voorliggend op andere gedragsproblematiek?
Heb jij een Wlz-indicatie van het CIZ?
Een ZZP VG04 t/m VG07 indicatie of een GGZ-wonen zorgprofiel 2 t/m 4?

Wilt u meer weten over Zuniek?

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met iemand van Zuniek, druk op de knop hieronder:

Scroll to Top