ONZE VISIE

Als Zuniek streven wij naar een duurzame wereld. Een wereld waarin iedereen meedoet. Een wereld waarin alle mensen betrokken en verbonden zijn. Een liefdevolle en positieve wereld.

Dat betekent dat wij streven naar een wereld waarin ook mensen met een (verstandelijke) beperking een volwaardig leven kunnen leiden met een fijne plek om te wonen, dagbesteding en/of werk hebben en onderdeel zijn van een systeem. Een wereld waar alle mensen betrokken zijn betekent een wereld waarin we naar elkaar omzien, verdraagzaam zijn en openstaan voor elkaar.

In plaats van ons te focussen op wat iemand niet kan, streven wij naar het kijken wat iemand wel kan. Omdat wij vanuit die positieve grondhouding, ervan overtuigd zijn dat iedereen tot bloei kan komen.

ONZE MISSIE

Binnen Zuniek streven wij voor alle bewoners en cliënten naar het creëren van een (leef)omgeving waarin zij zich prettig voelen en onderdeel zijn van de maatschappij.

Een omgeving waar zowel medewerkers als bewoners/cliënten, gelijkwaardig behandeld worden.
Als organisatie streven wij naar duurzame en bestendige zorg. Zorg die, ondanks de maatschappelijke veranderingen, kwalitatief hoogwaardig en mensgericht is. Wij richten ons op groei en herstel voor alle mensen binnen Zuniek, maar ook in Nederland.
Daarom dragen wij als Zuniek ook bij aan een verandering binnen het zorgsysteem in Nederland. Want wij kijken niet alleen naar onszelf, maar ook naar de ander.

Het naar de ander kijken is ook iets wat wij binnen Zuniek onze bewoners en cliënten meegeven. Zelfstandig (wonen) is namelijk niet alleen. Daarom leggen wij de nadruk op zorg voor de groep, met oog voor het individu.

 

KERNWAARDEN

Verbinding

Als Zuniek streven wij naar een wereld waarin iedereen meedoet. Een wereld waarin alle mensen betrokken en verbonden zijn. Een liefdevolle en positieve wereld.
Dat betekent dat wij streven naar een wereld waarin ook mensen met een (verstandelijke) beperking een volwaardig leven kunnen leiden met een fijne plek om te wonen, dagbesteding en/of werk hebben en onderdeel zijn van de samenleving.
Het naar de ander kijken is ook iets wat wij binnen Zuniek onze bewoners en cliënten meegeven. Zelfstandig (wonen) is namelijk niet alleen.

Verdraagzaam

Binnen Zuniek streven wij voor alle bewoners en cliënten naar het creëren van een (leef)omgeving waarin zij zich prettig voelen en onderdeel zijn van de maatschappij. Een omgeving waar zowel medewerkers als bewoners/cliënten, gelijkwaardig behandeld worden.
Een wereld waar alle mensen betrokken zijn betekent een wereld waarin we naar elkaar omzien, verdraagzaam zijn en openstaan voor elkaar.

Kwaliteit

Als organisatie vinden we het belangrijk dat de zorg die we bieden kwalitatief hoogwaardig en mensgericht is. Dit doen we door professioneel te werken en de wet- en regelgeving na te leven en de hoeveelheid zorg te leveren waar de cliënt recht op heeft.
Zuniek werkt actief mee aan de diverse kwaliteitscontroles die er op jaarbasis zijn.

Duurzaam

Als organisatie streven wij naar duurzame en bestendige zorg. Zorg die, ondanks de maatschappelijke veranderingen, kwalitatief hoogwaardig en mensgericht is. Wij richten ons op groei en herstel voor alle mensen binnen Zuniek, maar ook dat de manier waarop dat dit gebeurt toekomstbestendig is.
Hierin wordt niet alleen het ouder worden van de cliënt, maar ook de maatschappelijk context meegenomen, dus dat dit onder andere in lijn is met de politieke ontwikkelingen maar ook in lijn met de ontwikkelingen op gebied van milieu en klimaat.
Ook Zuniek wil haar bijdrage leveren om samen met de bewoners de aarde mooier en beter over te dragen naar volgende generaties.

ONZE MANIER VAN WERKEN

Zuniek staat voor kleinschalige woonzorg met een persoonlijke benadering. Een combinatie tussen voldoende, kwalitatief hoogwaardige zorg op alle levensgebieden en tegelijkertijd een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid en autonomie is wat Zuniek tot een unieke woonvorm maakt. Bij Zuniek doen wij dingen samen met de cliënt of wordt er ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat de cliënt het zelfstandig kan (gaan) doen. Ieder persoon is uniek en verdient dus ook een unieke benadering, geen standaardoplossingen maar voor iedereen een passend plan voor zorg en dagbesteding.

ONZE WERKWIJZE

Omdat wij vinden dat ieder persoon uniek is, stellen wij samen met de cliënt binnen zes weken het zorgplan op waardoor iedere cliënt dus de unieke benadering krijgt die hij of zij verdient. In dit zorgplan staan geen standaardoplossingen maar persoonlijke doelstellingen.
De zorg die wij leveren is dus ook op afgestemd op de door de cliënt zelf bepaalde doelstellingen en wordt aangevuld met de overige zorgbehoefte van de cliënt.
De doelstellingen in het zorgplan worden regelmatig geëvalueerd middels een terugkerend multidisciplinair overleg.

BESCHERMD, ZELFSTANDIG EN MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Er komt heel veel bij kijken als je zelfstandig gaat wonen. Bij Zuniek wordt geluisterd naar jouw verhaal en kijken we vervolgens samen verder naar wat er allemaal wél lukt, wat er mogelijk is met de juiste ondersteuning en naar welke mijlpalen we samen toe mogen gaan werken in de komende periode. Ieder succes wordt gevierd!
Bij Zuniek Zorg staat autonomie van de cliënt hoog in het vaandel. Daarom werken we met kleine locaties die alle voorzieningen op loopafstand hebben. We nemen geen zaken onnodig over van de cliënt, maar we bieden de ondersteuning die nodig is om het samen of zelfstandig te doen.

KWALITEIT VAN DE ZORG

Bij Zuniek staat kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. We doen er alles aan om hoogwaardige zorg te leveren die voldoet aan de voorwaarden die de overheid aan woonzorg en dagbesteding voor de betreffende doelgroep stelt. We leveren alle zorg waar een cliënt recht op heeft en dit is meetbaar en controleerbaar. Zuniek houdt de cao-gehandicaptenzorg aan betreffende de salariëring van alle medewerkers. Wij houden ons ook aan de richtlijnen van de BBZ (salariëring zorgbestuurders) en zijn aangesloten bij de branchevereniging BVKZ.
Hier kunt u het onderzoeksrapport lezen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

HEEFT U EEN KLACHT?

Binnen Zuniek doen wij ons uiterste best om de zorg zo goed als mogelijk te leveren. Ondanks dat wij natuurlijk streven om klachten te voorkomen, kan het toch voorkomen dat er iets misgaat en dit kunt u dan ook altijd kenbaar maken bij de begeleider. Komt u hier niet uit?

Telefoonnummer: 033-7440620
Contactformulier via website: contact formulier
Email: info@zuniek.nl
Klachtenformulier: download hier

Dan kunt u besluiten om uw klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Zuniek is als lid van coöperatie Hesterhuizen, aangesloten bij het Klachtenloket. Een medewerker van het Klachtenloket, probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen of kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, opzoek naar de juiste oplossing.
Telefoonnummer: 070-310 53 92 (ma t/m vr van 9:00-17:00)
Email: info@klachtenloket-zorg.nl
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige en deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dit betekent dat u en wij, Zuniek, ons aan die uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep kunnen gaan.
Telefoonnummer: 070-310 53 92 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00)
Website: degeschillencommissiezorg.nl

ISO 9001

Beide locaties van Zuniek, zowel de woonlocaties als dagbesteding, zijn ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de ISO norm. De norm die is aangehouden is de ISO 9001: ISO voor de zorg, die speciaal is opgesteld voor zorgorganisaties. Voor de certificering is onder andere gekeken of dossiers op orde zijn, of de juiste protocollen er zijn en of medewerkers deze ook kennen en ermee werken. Dit wordt op regelmatige basis opnieuw gecontroleerd door het Keurmerk Instituut.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Scroll to Top